شماره حساب های موسسه خیریه صالحین خوزستان جهت کمک های مردمی

 

 

 

نام بانک

نوع حساب  

شماره حساب

شماره شبا

سپه

7304775605

IR51 0150 0000 0000 7304 7756 05

        

نام بان

نوع حساب

  شماره حساب

 شماره شبا

کشاورزی

856103218

 IR75 0160 0000 0000 0856 1032 18

         

 

 

 

 

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده