Smaller Default Larger

حقوق قانونی وب‌سایت

حقوق قانونی وب‌سایت

۱ - مطالب وبسایت موسسه خیریه صالحین خوزستان صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی مؤسسه می‌باشند.

۲ - حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به مؤسسه خیریه صالحین خوزستان بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی موسسه خیریه صالحین  (06133394191) مجاز است.

۳ - مؤسسه خیریه صالحین خوزستان با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به سالمندان و معلولین ذهنی را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک موسسه خیریه صالحین  و یا تبلیغ برای موسسه خیریه صالحین در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه خیریه صالحین (06133394191)  انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی خیریه صالحین غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ -موسسه  خیریه صالحین خوزستان به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.